Bestyrelsens Side

     Gilleleje Golfklub, Sophienlund Alle 13, 3250 Gilleleje

Bestyrelsens SIDE

 

Kære alle medlemmer af Gilleleje Golfklubs Dameklub. Dette er en ny side på hjemmesiden for klubben.


Den er oprettet for at give klubbens Bestyrelsen deres eget forum til direkte meddelelser til medlemmerne. Det kan være beslutninger, der er truffet på Bestyrelsesmøder eller andre former for information, som det er vigtigt at vi alle kan holde fokus på. En sådan kan være beslutning om handicap grænser for A og B rækkerne.


Bestyrelsen holder møde hver måned - ofte den sidste tirsdag i hver måned - så check hjemmesiden i dagene efter bestyrelsesmøderne.


Informationer, der har direkte med afvikling af turneringer at gøre vil blive sat under seneste nytNyt fra Bestyrelsens møde 30. April 2019

 

“Mød bare op” turneringer

 

Det er vigtigt at alle er klar over at man SKAL møde op ved Starterhuset.

 

Månedlig præmieuddeling

 

Det er nævnt at det er dårligt for Winnnie, og at det skader det sociale liv. Vi evaulerer hvordan det fungerer efter præmieuddelingen 4. Juni.

 

Busturen

 

Der skal sendes en reminder ud vedr Busturen – dels via FaceBook og dels ved mail.

 

 

Nyt fra Bestyrelsens møde 25. Marts 2019

 

De ugentlige turneringer afvikles efter nye regler:

 

Der er to startere hver uge  - den ene starter i første bold og den anden i sidste bold. Starteren i sidste bold henter scorekort i den grønne kassei Pejsestuen. Tælles op, sorters og dagens result skrives i den Sorte bog og  sendes til Vibeke (mail), der opdaterer hjemmesiden.

 

Ved tællende turneringer registreres scorekortene .

 

Der uddeles præmier efter følgende regler:

 

Mindst 7 deltagere:  1. Præmie

Mindst 14 deltagere: 1. Og 2. Præmie

Mindst 21 deltagere: 1. 2. Og 3. Præmie

 

Ved ens point afgøres det hvem, der vinder efter den matematiske model

 

Oplysning til medlemmer vedr nye regler

 

Følgende skal sættes op på hjemmesiden

 

Kære Medlemmer

 

  • Husk at møde i god tid med grej og scorekort
  • Sidste mødetid er 09:30
  • Spil efter reglerne (en spiller i hver bold vil blive bedt om at være opmærksom på de nye regler
  • Præmier uddeles kun een gang om måneden
  • For at få præmie skal du være tilstede

 

 

Hjemmeside kontra FaceBook

 

Alle faktuelle oplysninger fremgår af hjemmesiden, FaceBook er til intern dialog, udveksling af billeder etc mellem medlemmer og til reminders fra bestyrelsen.

 

Sponsorer

Når der er sponsorer til en match,  vil vi sikre at det oplyses til deltagerne og at sponsor ved hvilke dage de sponsorerer og at de er velkommen til at møde op ved præmieoverrækkelsen.

 
Kalender 2019

 

Link til Programmet for 2019 HER 

 .

 

Dameklubben mødes hver tirsdag formiddag, hvor vi spiller 9 eller 18 huller efter eget valg.


Dameklubben har fortrinsret fra kl. 8.32, kom så tidligt som muligt og SENEST kl 9.30.


For de turneringer, der har bemærkningen Golfboks* SKAL man tilmelde sig turneringen på golfboks INDEN lørdag kl. 10.00, der udsendes startliste og seneste mødetid er 20 min før DIN starttid ved Starterhuset.

 

Scorekort skal ALTID medbringes.


Kære Medlemmer:

 

  • Husk at møde i god tid med grej og scorekort.
  • Sidste mødetid er 09.30
  • Spil efter reglerne
  • Præmier uddeles kun en gang om måneden
  • For at få præmier skal du være til stede ved præmieoverrækkelsenMAJ


07   Stableford / Hold med 3 bedste scores

       Præmieuddeling ca kl. 14-14.30


14   Slagspil A rk / Stableford B rk

       Tællende turnering

       A rk = 27 slag, B rk = 28 slag


21   Stableford

       Tællende Turnering


     Speciel spilletid -

     første start 8.40 og  sidste  9.52


28   Bustur - Turen går til Værebro Golfklub

       (ved Stenløse) - se invitation HER

       Golfboks* -  

        tilmelding senest 21. maj


Deltager du ikke i busturen kan du bruge den normale tid i Gilleleje - første start 8.32 og sidste 10.08. I møder bare op og finder en at spille med.JUNI


04   Greensome


        Speciel spilletid -

        første start 8.24 og  sidste  9.36


        Præmieuddeling ca 14-14.30


11    Stableford

        Tællende Turnering


18     Fourball Best Ball - se spilforklaring


25     Stableford

         Tællende Turnering