Bestyrelsens Side

Bestyrelsens SIDE

 


Kære alle medlemmer af Gilleleje Golfklubs Dameklub. Dette er en ny side på hjemmesiden for klubben.


Den er oprettet for at give klubbens Bestyrelsen deres eget forum til direkte meddelelser til medlemmerne. Det kan være beslutninger, der er truffet på Bestyrelsesmøder eller andre former for information, som det er vigtigt at vi alle kan holde fokus på. En sådan kan være beslutning om handicap grænser for A og B rækkerne.


Bestyrelsen holder møde hver måned - ofte den sidste tirsdag i hver måned - så check hjemmesiden i dagene efter bestyrelsesmøderne.


Informationer, der har direkte med afvikling af turneringer at gøre vil blive sat under seneste nyt evt. ved henvisning til denne side.


Bestyrelsen understreger:  følgende er sendt ud til alle d. 28. april 2022


Kære Alle medlemmer i Dameklubben


Vi er nu 90 medlemmer og det er jo herligt.


Vi har mange turneringer i løbet af sæsonnen.


Vi laver startlister for 9 huller og 18 huller hvergang


Derfor er det en stor hjælp for os der laver listerne, at I husker at tilmelde jer

inden deadline som hvergang er lørdag kl. 12.00 og at I har besluttet om det er 9 eller 18 huller I går.

Naturligvis kan der komme ting i vejen så I er nødt til at ændre, så kan I gå ind i golfboks hvor I tilmelder jer og se hvem der er turneringsleder , og ringe til vedkommende.


Det vil lette vores arbejde meget - så på forhånd tak.


På gensyn


Dameklubben


Bestyrelsens svar vedr årsag til aflysning af Åben Damedag 2020 (13. august 2020):


På bestyrelsesmødet d. 4. august talte vi om årsagen til aflysningen af Åben Damedag 2020. Bestyrelsen har modtaget flere spørgsmål om hvorfor arrangementet blev aflyst.


På tidspunktert for aflysningen var der kun godt 20 tilmeldte deltagere og da der skal være 60 deltagere for at få arrangementet til at løbe rundt valgte bestyrelsen at aflyse det. Og hvorfor var der så så få tilmeldte?? Årsagerne kan være mange, Det kan skyldes Corona?? Markedsføringen? og prisen. I Asserbo og Fredensborg kostede deltagelse i deres Damedag kun kr 300 - incl frokost, men vi i Gilleleje skal have 450 kr, da vi ikke fik reduktion afgreen fee hos klubben.Nyt fra Bestyrelsen vedr Elektronisk score indtastning:


Fra: "anette@hjorths.com" <noreply@golfbox.dk>
Dato: 12. juli 2020 kl. 10.32.39 CEST
Til: hskelgaard@gmail.com
Emne: Elektronisk indtastning af scores

Dameklubben indfører elektronisk indtastning af scores fra 14. 07 2020. Du modtager, som deltager, et link via SMS, der giver dig mulighed for at afprøve elektronisk indtastnig. Du skal fortsat aflevere scorekort som tidligere. Dette er en indkøringsfase, hvor vi hjælper hinanden med at løse eventuelle problemer. Se instruktion: https://bit.ly/3ekR2Yg 

PS: Mange medlemmer kender systemet fra turneinger i Seniorklubben. 


God fornøjelse.

DameklubbenBeslutninger fra Bestyrelsen på møde 7. juli 2020


Åben Damedag 4. august


Åben Damedag gennemførers, hvis vi får mindst 60 deltagere. Det er problematisk, at green-fee ikke kan tilbydes til under 325. kr. Der er styr på præmierne, og der vil blive reklameret for turneringen med små flyers i green-fee poserne.


Det er vigtigt at alle promoverer turneringen overfor kvindelige venner og bekendte.


Besøg udefra til turneringer


Lisbeth (Indlægsspecialisten) kommer på besøg 18. august og Vicky fra HobNob Copenhagen kommer d. 22. septemberNyt fra Bestyrelsen Juni 2020


Tilmelding og afvikling af turneringer

Tilmelding til ALLE turneringer skal ske på GolfBoks senest lørdag 12. Vi har tider fra 8.32 til 10.16. Der udsendes startliste og alle bedes møde 20 min før tildelt starttid i starterhuset. Medbring eget scorekort.

 

Vi spiller i 2 rækker efter handicap. A-række til og med 27 slag. B-række fra 28 slag.


Vi spiller både 9 og 18 huller – skal specificeres ved tilmeldingen i GolfBoks


For en sikkerheds skyld fortsætter vi med at føre egne scorekort og anføre markørens scorer og afleverer scorekort i den lille grønne kasse efter hver runde. Anette har påtaget sig at håndtere og indtaste. Vi bruger scorekort af papir som sædvanlig.


Præmieoverrækkelse

Præmieoverrækkelse til 9 huls spillere afgøres pr måned og finder sted første turnering i måneden efter med mindre  der et arrangement med gæster – markers i kalenderen på hjemmesiden.  Præmiemodtagerne får besked inden og skal være tilstede for at modtage præmien .

 

Præmieoverrækkelse til 18 huls spillere finder sted efter hver turnering. Er præmietageren ikke tilstede blever præmien anvendt som klappepræmie

 

Matchen mod Kæøbenhavn 2020

Matchen mod København 30.06 er aflyst – i stedet spiller vi stableford hjemme

 

Åben Damedag 2020

Vi ved endnu ikke om vi arrangerer Åben Damedag 04. August – hvis ikke spiller vi stableford - information udmeldes i god tid inden

 


Nyt fra Bestyrelsen april 2020


Dameklubben følger Bestyrelsen for Golfklubben og mundighedernes beslutninger. Dameklubben aktiviteter der sat i bero indtl videre.


Nyt fra Bestyrelsen februar 2020


Vedr 9 huls spillere,

Præmier til 9 huls spillere bliver tildelt efter  de bedste resultater indenfor en kalendermåned. Første turneringsdag i den nye måned er der præmieoverrækkelse. De spillere, der har fået præmier får besked inden. Præmier for juli måned bliver dog først overrakt på 2. spilledag (11. august) og for august måned også 2. spilledag (08. september). Det vil altid fremgå af kalenderen i højre side.


Hvis der i år bliver flere 9 huls spillere ændrer vi præmieoverrækkelse til at finde sted hver gang - I hører nærmere.


Nyt fra Bestyrelsen januar 2020


I 2020 bliver der ingen bustur - I stedet arrangeres en udeturnering - det fremgår af programmet for 2020Nyt fra Bestyrelsens møde 4. juni 2019


Mød bare op:

Vi evaluerede forløbet. Der er plusser og minusser. Det negative ved ” mød bare op ” er problemer med deltagere, der kommer for sent. Vi vil forsøge at indskærpe, at sidste mødetid er klokken 09.30. Der vil i højsæsonen kunne være deltagere, der ikke kommer ud, hvis vi er for mange spillere til de tider vi har. Kommer der mange spillere må vi lave 4 spillere pr bold og det kan jo være for sent, hvis I ikke er der senest 9.30. Men kom endelig så tidligt som muligt.


Det er også vigtigt at starteren kan komme ud i sidste bold. Vi har besluttet, at vi fortsætter med "mød bare op", da det er et stort arbejde, at lave startlister.


Præmieuddeling


Vi har besluttet,  for 18 huls spillere, at gå tilbage til præmieuddeling hver uge. Vi er alle enige om, at der er flere fordele ved dette. Det er vores oplevelse, at der er generel stemning for ugentlige uddelinger. Det bliver upersonligt og mindre socialt, at uddele præmier en gang om måneden. Winnie vil formentlig også være tilfreds med beslutningen. Winnie vil blive inviterer til deltagelse i vores Face-book gruppe, så hun har mulighed for at skrive på Face-book.


For 9 huls spillere fortsætter vi med de månedlige præmieoverrækkelser - normalt første tirsdag i hver måned som markeret i kalenderen.


Husk - der er en 1. præmie for 7 spillere - samt en anden præmie ved 14 spillere og så ennu en præmie ved mindst 21 spillere. Det gælder både for 9 og 18 huls spillere.
Nyt fra Bestyrelsens møde 30. April 2019

 

“Mød bare op” turneringer

 

Det er vigtigt at alle er klar over at man SKAL møde op ved Starterhuset.

 

Månedlig præmieuddeling

 

Det er nævnt at det er dårligt for Winnnie, og at det skader det sociale liv. Vi evaulerer hvordan det fungerer efter præmieuddelingen 4. Juni.

 

Busturen

 

Der skal sendes en reminder ud vedr Busturen – dels via FaceBook og dels ved mail.

 

 

Nyt fra Bestyrelsens møde 25. Marts 2019

 

De ugentlige turneringer afvikles efter nye regler:

 

Der er to startere hver uge  - den ene starter i første bold og den anden i sidste bold. Starteren i sidste bold henter scorekort i den grønne kassei Pejsestuen. Tælles op, sorters og dagens result skrives i den Sorte bog og  sendes til Vibeke (mail), der opdaterer hjemmesiden.

 

Ved tællende turneringer registreres scorekortene .

 

Der uddeles præmier efter følgende regler:

 

Mindst 7 deltagere:  1. Præmie

Mindst 14 deltagere: 1. Og 2. Præmie

Mindst 21 deltagere: 1. 2. Og 3. Præmie

 

Ved ens point afgøres det hvem, der vinder efter den matematiske model

 

Oplysning til medlemmer vedr nye regler

 

Følgende skal sættes op på hjemmesiden

 

Kære Medlemmer

 

 • Husk at møde i god tid med grej og scorekort
 • Sidste mødetid er 09:30
 • Spil efter reglerne (en spiller i hver bold vil blive bedt om at være opmærksom på de nye regler
 • Præmier uddeles kun een gang om måneden
 • For at få præmie skal du være tilstede

 

 

Hjemmeside kontra FaceBook

 

Alle faktuelle oplysninger fremgår af hjemmesiden, FaceBook er til intern dialog, udveksling af billeder etc mellem medlemmer og til reminders fra bestyrelsen.

 

Sponsorer

Når der er sponsorer til en match,  vil vi sikre at det oplyses til deltagerne og at sponsor ved hvilke dage de sponsorerer og at de er velkommen til at møde op ved præmieoverrækkelsen.

 

Dameklubben 2022

 

 .

Turneringsplanen for 2022 er nu udarbejdet. Se den HERTilmelding SKAL foretages på GolfBoks senest lørdag kl. 10. Der er reserveret tid til os hver tirsdag med første start kl. 8.32.


Der udsendes startliste og I bedes møde ved starterhuset senest 20 min før jeres tildelte tid medbringende scorekort og udstyr.


Vi spiller 9 eller 18 huller efter eget valg, Der oprettes en match for 9 og en for 18 huller.

 

Scorekort skal ALTID medbringes.


Scorekort udfyldes og afleveres i den grønne kasse i pejsestuen.


Indtast meget gerne også scores elektronisk, det letter arbejdet for bestyrelsen!


Kære Medlemmer:

 

 • Husk at møde i god tid med grej og scorekort.
 • Sidste mødetid er 20 min før DIN starttid 
 • Spil efter reglerne
 • Præmieuddeling efter hver match for både 18 hul og 9 huls spillere
 • Der uddeles en præmie for hver 7 spillere i en række
 • For at få præmier skal du være til stede ved præmieoverrækkelsen


På vores forside vises information om 2 måneders turneringer