Bestyrelsens Side

     Gilleleje Golfklub, Sophienlund Alle 13, 3250 Gilleleje

Bestyrelsens SIDE

 


Kære alle medlemmer af Gilleleje Golfklubs Dameklub. Dette er en ny side på hjemmesiden for klubben.


Den er oprettet for at give klubbens Bestyrelsen deres eget forum til direkte meddelelser til medlemmerne. Det kan være beslutninger, der er truffet på Bestyrelsesmøder eller andre former for information, som det er vigtigt at vi alle kan holde fokus på. En sådan kan være beslutning om handicap grænser for A og B rækkerne.


Bestyrelsen holder møde hver måned - ofte den sidste tirsdag i hver måned - så check hjemmesiden i dagene efter bestyrelsesmøderne.


Informationer, der har direkte med afvikling af turneringer at gøre vil blive sat under seneste nyt


Nyt fra Bestyrelsen april 2020


Dameklubben følger Bestyrelsen for Golfklubben og mundighedernes beslutninger. Dameklubben aktiviteter der sat i bero indtl videre.


Nyt fra Bestyrelsen februar 2020


Vedr 9 huls spillere,

Præmier til 9 huls spillere bliver tildelt efter  de bedste resultater indenfor en kalendermåned. Første turneringsdag i den nye måned er der præmieoverrækkelse. De spillere, der har fået præmier får besked inden. Præmier for juli måned bliver dog først overrakt på 2. spilledag (11. august) og for august måned også 2. spilledag (08. september). Det vil altid fremgå af kalenderen i højre side.


Hvis der i år bliver flere 9 huls spillere ændrer vi præmieoverrækkelse til at finde sted hver gang - I hører nærmere.


Nyt fra Bestyrelsen januar 2020


I 2020 bliver der ingen bustur - I stedet arrangeres en udeturnering - det fremgår af programmet for 2020Nyt fra Bestyrelsens møde 4. juni 2019


Mød bare op:

Vi evaluerede forløbet. Der er plusser og minusser. Det negative ved ” mød bare op ” er problemer med deltagere, der kommer for sent. Vi vil forsøge at indskærpe, at sidste mødetid er klokken 09.30. Der vil i højsæsonen kunne være deltagere, der ikke kommer ud, hvis vi er for mange spillere til de tider vi har. Kommer der mange spillere må vi lave 4 spillere pr bold og det kan jo være for sent, hvis I ikke er der senest 9.30. Men kom endelig så tidligt som muligt.


Det er også vigtigt at starteren kan komme ud i sidste bold. Vi har besluttet, at vi fortsætter med "mød bare op", da det er et stort arbejde, at lave startlister.


Præmieuddeling


Vi har besluttet,  for 18 huls spillere, at gå tilbage til præmieuddeling hver uge. Vi er alle enige om, at der er flere fordele ved dette. Det er vores oplevelse, at der er generel stemning for ugentlige uddelinger. Det bliver upersonligt og mindre socialt, at uddele præmier en gang om måneden. Winnie vil formentlig også være tilfreds med beslutningen. Winnie vil blive inviterer til deltagelse i vores Face-book gruppe, så hun har mulighed for at skrive på Face-book.


For 9 huls spillere fortsætter vi med de månedlige præmieoverrækkelser - normalt første tirsdag i hver måned som markeret i kalenderen.


Husk - der er en 1. præmie for 7 spillere - samt en anden præmie ved 14 spillere og så ennu en præmie ved mindst 21 spillere. Det gælder både for 9 og 18 huls spillere.
Nyt fra Bestyrelsens møde 30. April 2019

 

“Mød bare op” turneringer

 

Det er vigtigt at alle er klar over at man SKAL møde op ved Starterhuset.

 

Månedlig præmieuddeling

 

Det er nævnt at det er dårligt for Winnnie, og at det skader det sociale liv. Vi evaulerer hvordan det fungerer efter præmieuddelingen 4. Juni.

 

Busturen

 

Der skal sendes en reminder ud vedr Busturen – dels via FaceBook og dels ved mail.

 

 

Nyt fra Bestyrelsens møde 25. Marts 2019

 

De ugentlige turneringer afvikles efter nye regler:

 

Der er to startere hver uge  - den ene starter i første bold og den anden i sidste bold. Starteren i sidste bold henter scorekort i den grønne kassei Pejsestuen. Tælles op, sorters og dagens result skrives i den Sorte bog og  sendes til Vibeke (mail), der opdaterer hjemmesiden.

 

Ved tællende turneringer registreres scorekortene .

 

Der uddeles præmier efter følgende regler:

 

Mindst 7 deltagere:  1. Præmie

Mindst 14 deltagere: 1. Og 2. Præmie

Mindst 21 deltagere: 1. 2. Og 3. Præmie

 

Ved ens point afgøres det hvem, der vinder efter den matematiske model

 

Oplysning til medlemmer vedr nye regler

 

Følgende skal sættes op på hjemmesiden

 

Kære Medlemmer

 

 • Husk at møde i god tid med grej og scorekort
 • Sidste mødetid er 09:30
 • Spil efter reglerne (en spiller i hver bold vil blive bedt om at være opmærksom på de nye regler
 • Præmier uddeles kun een gang om måneden
 • For at få præmie skal du være tilstede

 

 

Hjemmeside kontra FaceBook

 

Alle faktuelle oplysninger fremgår af hjemmesiden, FaceBook er til intern dialog, udveksling af billeder etc mellem medlemmer og til reminders fra bestyrelsen.

 

Sponsorer

Når der er sponsorer til en match,  vil vi sikre at det oplyses til deltagerne og at sponsor ved hvilke dage de sponsorerer og at de er velkommen til at møde op ved præmieoverrækkelsen.

 
Kalender 2020

 

Link til Programmet for 2020 HER 

 .

 

Dameklubben mødes hver tirsdag formiddag, hvor vi spiller 9 eller 18 huller efter eget valg.


Dameklubben har fortrinsret fra kl. 8.32, kom så tidligt som muligt og SENEST kl 9.30.


For de turneringer, der har bemærkningen Golfboks* SKAL man tilmelde sig turneringen på golfboks INDEN lørdag kl. 10.00, der udsendes startliste og seneste mødetid er 20 min før DIN starttid ved Starterhuset.

 

Scorekort skal ALTID medbringes.


Kære Medlemmer:

 

 • Husk at møde i god tid med grej og scorekort.
 • Sidste mødetid er 09.30
 • Spil efter reglerne
 • Præmieuddeling efter hver match for 18 huls spillere
 • Præmier uddeles kun en gang om måneden for 9 huls spillere - normalt første tirsdag i en måned for SIDSTE måneds turneringer
 • For at få præmier skal du være til stede ved præmieoverrækkelsenApril


07    Åbningsmatch  AFLYST

        Stabelford


        Dameklubben byder på en                 

         velkomstdrink


14    Stableford

         9 huller, par 3 banen og puttebanen


21     Pink Ball


28     Stableford nygolfere inviteres

         Invitation udsendes.


         Tilmelding i GolfBoks senest 25.04

          kl. 10.


Maj


05     Stableford 9 huller

         Regeldag med Karsten Kold

          Frokost

          Invitation udsendes.

          Præmieoverrækkelse 9 huls spillere


          Tilmelding i GolfBoks senest 02.05

           kl. 10.


12     Slagspil A rk/Stableford B rk

         Tællende Turnering


19      Stableford

          Tællende Turnering


26     Udeturnering - Nivå

         Nygolfere inviteres

         Invitation udsendes


         Tilmelding i GolfBoks senest 23.05

          kl. 10.